غرفه نمایشگاهی:
رقابت باعث تقویت انگیزه ما برای ارائه عملکرد بهتر و حضور بعنوان برترین برند حوزه کاریمان میشود.اگر در این راه تبلیغات موثر و مفید انجام گیرد بدون شک در موفقیت برند شما تاثیرگذار خواهد بود.یکی از این راهها غرفه سازی نمایشگاهی است.نمایشگاه عرصه نمایش بهترین و قویترین رقبای شما خواهد بود و چه بهتر که شما نیز با قدرت هرچه بیشتر بالاتر از آنها دیده شوید.طراحی غرفه نمایشگاهی یک عامــــل موثر در این زمینه است. نمایش چشم نواز محصولات، رنگبندی زیبا، اجرای بی عیب و نقص و سایر موارد شما را درست در دید مشتریهایتان قرار میدهد.پس غرفه سازی یک امر مهم در پروژه تبلیغاتی شما خواهد بود و ساخت یک غرفه لوکس میتواند مانند یک بیلبورد تبلیغاتی
​​​​​​​عمل کند.طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی را در چند نوع میتوان تقسیم کرد:

-  غرفه سازی لوکس
-  غرفه سازی اکونومی و اقتصادی
-  غرفه سازی با سازه های پیش ساخته
-  پارتیشن بندی

به تناسب نوع غرفه آرایی نمایشگاه میتوان از آن بازخورد تبلیغاتی گرفت. در حال حاضر مهمترین فضاهای نمایشگاهی تهران نمایشگاه بین المللی تهران،مجموعه شهر آفتاب، مجموعه بوستان گفتگو،هتل المپیک و... هستند و در شهرهایی نظیر کیش،اصفهان،مشهد و تبریز هم هر ساله نمایشگاههایی برگزار میگردد.
​​​​​​​

اهمیت غرفه نمایشگاهی

برای دیدن نمونه غرفه های بیشتر

کلیک کنید