کلینیک کودکان آنا - جنت آباد

دکوراسیون داخلی کلینیک کودکان آنا بر پایه ایجاد فضای دلپذیر  و جلوگیری از ترس برای مخاطبان اصلی این مرکز که کودکان هستند،طراحی و اجرا گردید. استفاده از المان های کودکانه با رنگهای شاد و فرم های فانتزی که در عین حال با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت با رنگ قابل شستشو
رنگ آمیزی شده اند بر محبوبیت فضا در بین کودکان افزوده.استفاده از تم جنگل و تم آسمان و نامگذاری این دو طبقه بجای طبقه اول و دوم هم ایده ای نو برای تفکیک فضاها بشمار میرود.