موزه هنرهای معاصر بانک پاسارگاد - بهارستان

​اثر هنری چیست؟ چه فاکتورهایی یک اثر را جاودانه میکند؟
برای دیده شدن هرچه بهتر تابلوهای نقاشی و عکاسی ،استفاده از رنگ های خنثی در طراحی فضا امری اجتناب ناپذیر است و طراحی موزه بانک پاسارگاد بر همین اصل طراحی و اجرا شده.نورپردازی تارگت انجام شده روی آثار تمرکز را هرچه بیشتر تابلوها قرار داده. ساخت نیمکت برای فضای استراحت و انتظار بازدیدکنندگان در فضاهای مختلف در نظر گرفته شده و سیرکولاسیون فضا برای استفاده بهینه از آثار هنری و رعایت فاصله استاندارد از آثار همگی فضای موزه را برای بازدیدکننده دلپذیرتر کرده است.

برای دیدن نمونه های بیشتر

کلیک کنید