عینک نور - شهر ری

طراحی دکور داخلی فروشگاه با استفاده از هویت بصری در فضای آماده طراحی و ساخته شد.طراحی فضای باز حس ولکام بودن فضا را ایجاد میکند.دکوراسیون عینک فروشی فقط ساخت و ساز و چیدمان زیاد نیست،گاهی میشود با چند المان ساده فضایی دلنشین بوجود آورد.

برای دیدن نمونه های بیشتر

کلیک کنید