عینک نور - خیابان ولیعصر

​دکوراسیون فروشگاه عینک نور بر اساس هویت بصری طراحی شده توسط مهندسی گلاویژ برای این برند ساخته شده و در کلیه شعب بر اساس متراژ فضا طراحی و اجرا گردیده است .کنتراست تیره و روشن پایه اصلی طراحی دکوراسیون فروشگاه بوده.استندهای نوری ویژه جلوه چندصد برابری برای دیده شدن محصول بوجود آورده است.

برای دیدن نمونه های بیشتر

کلیک کنید