بایدها و نبایدها در دکوراسیون فروشگاه های کوچک

شاید در ذهنیت اکثر افراد شروع یک کسب و کار همیشه باید با احداث فروشگاه بزرگ،تبلیغات گسترده و ریخت و پاشهای اینچنینی باشد. اما با اندکی درنگ و نگاه کردن به دور و اطراف خود متوجه فروشگاههای کوچک و نوپایی میشوند که علاوه بر فروش عالی پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی میکنند.اگر از مالکان این برندها راز موفقیتشان را بپرسید قطعاً یکی از  آنها استفاده بهینه …
ادامه مطلب

نکات کلیدی در دکوراسیون داخلی که باید حتماً بدانیم

با گسترش علم و فناوری و صنعتی شدن زندگی همه ما در دنیای امروز،روح فضا در محیط های اطرافمان هم تغییر پیدا کرده. با افزایش دغدغه افراد در زمینه های محتلف قطعاً داشتن آرامش روانی در محیط های کار و استراحت از اهمیت بسزایی برخوردار است.از همین رو علم طراحی داخلی و چیدمان لوازم توجه بسیاری را به خود جلب کرده .از سوی دیگر در ساختار علم کسب و کار …
ادامه مطلب

اصول طراحی دکوراسیون عینک فروشی ها

چشم، یکی از بزرگترین نعمتهای خدادادی به ما انسانها.به راستی اگر لحظه ای فکر کنیم که دیگر توانایی دیدن نداریم دنیا برای ما چگونه خواهد شد؟! چشم انسان اولین دریافت کننده سیگنال رنگها در محیط پیرامون ماست که متاسفانه در برخی افراد دچار مشکلاتی در میزان دید،آنالیز رنگها و ... میشود. اینجاست که طراحی دکور فروشگاه عینک  اهمیت پیدا میکند.استفاده از رنگها و عناصر باید به نحوی باشد که برای …
ادامه مطلب